Skip to content Skip to footer

Pomoc Zdalna

Potrzebujesz pomocy? Coś nie działa, nie wiesz co masz zrobić – my pomożemy.

Dzięki nowoczesnym narzędziom jakie wykorzystujemy w naszej pracy, jesteśmy w stanie połączyć się z naszymi klientami za pomocą Internetu.

 

Połączenie jest zabezpieczone i szyfrowane – wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody.

Usługi serwisu zdalnego i konsultacji zdalnych są świadczone w oparciu o rozwiązanie TeamViewer GmbH. Szczegółowe informacje o rozwiązaniu znajdują się na stronie internetowej http://www.teamviewer.pl

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

Jeżeli odrębna umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie stanowi inaczej, za wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura VAT.