Skip to content Skip to footer
Konin ul.Kasztanowa 39
Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Informujemy, że masz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki Cookies opuść tę stronę internetową.

Moduły enova365

Handel i magazyn

Moduł oferuje narzędzia służące do prowadzenia zakupów oraz sprzedaży krajowej i zagranicznej. Dzięki możliwości definiowania cenników, pozwala swobodnie kształtować politykę cenową. Moduł ten pozwala usprawnić prowadzenie gospodarki magazynowej oraz tworzenie kart towarowych według potrzeb firm, a także wystawianie dokumentów handlowych czy magazynowych. Prowadzi ewidencję kontrahentów i zachowuje wszystkie istotne dane o partnerach handlowych, instytucjach czy urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W połączeniu z modułem Produkcja, tworzy zlecenia produkcyjne oraz generuje dokumenty rozchodu i przyjęć produktów.

CRM i Sprzedaż

enova365 Sprzedaż i CRM to w pełni mobilne narzędzie, gromadzące wszystkie dane potrzebne do skutecznego zarządzania firmą. Możesz analizować je w dowolnym miejscu i czasie. CRM zarządza i wspiera utrzymywanie relacji z klientami. Rozwiązanie wykorzystywane jest przez firmy o różnych profilach działalności, szczególnie polecane do działów sprzedaży, marketingu i obsługi klientów. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o klientach /kontrahentach i planowanych oraz zrealizowanych kontaktach, pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii, co umożliwia dostosowanie programu do potrzeb przedsiębiorstwa.

Księga Handlowa

Moduł zapewniający kompleksową obsługę księgowości w firmie. Pozwala prowadzić ewidencję i dekretację dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami rachunkowymi. Na bieżąco uwzględnia zmiany w polskim prawie oraz gromadzi dane wykorzystywane w analizach i prognozach finansowych. Jest to program księgowy, w którym możliwe jest również prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz wystawianie deklaracji do urzędów skarbowych. Jest to łatwe i profesjonalne zarządzanie majątkiem oraz finansami. Posiadając ten moduł mamy możliwość:

  • Wysyłać pliki JPK bezpośrednio z systemu dzięki mechanizmowi sprawdzania poprawności i spójności danych. Generuj i wysyłaj eDeklaracje
  • Wykonywać czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w systemie enova365 – bez konieczności logowania do systemu bankowości internetowej
  • Korzystać z inteligentnego systemu wspierania rozliczeń rozrachunków oraz możliwości prowadzenia windykacji przeterminowanych należności

Kadry i Płace

To nowoczesny program kadrowo-płacowy. System jest przystosowany do zmieniających się przepisów, zachowuje historię wprowadzanych zmian oraz modyfikacji, a także wspiera automatyzację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Enova365 ERP tworzy program kadrowo-płacowy, który upraszcza zarządzanie zasobami ludzkimi zarówno w małych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach.  Z enova365 uporządkujesz wszystkie dokumenty związane z pracownikami: dane osobowe, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia, a pracownik, dzięki pulpitowi pracownika będzie mógł samodzielne składać w systemie wnioski urlopowe, zgłaszać delegację czy inne wyjścia służbowe. Jeśli zatrudniasz od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, enova365 pozwoli Ci oszczędzić czas i usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

PRODUKCJA

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

BUSINESS INTELIGENCE

Aktualne wskaźniki biznesowe i raporty dostępne w Twoim miejscu pracy!

enova365 Business Intelligence dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Daje również możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej. W zależności od posiadanej licencji użytkownik może analizować dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa (pełna licencja firmowa), lub z wybranych obszarów (np. obszar finansowy czy kadrowo-płacowy). Następnie domena może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych analiz w dowolnie wybranym, zewnętrznym narzędziu analitycznym. Dzięki elastycznemu podejściu BI enova365 zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających analityków. Raz przygotowana dziedzina analityczna jest też podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności organizacji.